Polityka prywatności sklepu I Love Lodz

 

Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

 

Administratorem danych osobowych jest: Łódzka Organizacja Turystyczna przy ulicy Piotrkowskiej 28 lok 2U, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi pod numerem KRS 0000676009, posiadającym numer identyfikacji podatkowej (NIP) 725-219-92-52

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowane w Dz.U. UE L/119 z 4.5.2016 -dalej zwane RODO- Klient ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

 

Podczas składania zamówienia w Sklepie, Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy oraz informacji dotyczących formy płatności. Wszystkie powyższe elementy są niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Klient może również poprosić o wystawienie faktury VAT, zaznaczając odpowiednią opcję na formularzu zamówienia. W przypadku fakturowania transakcji należy podać: numer NIP, nazwę firmy oraz adres siedziby, a w odniesieniu do osób fizycznych - adres zamieszkania.

 

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa, w związku z toczącymi się postępowaniami. Administrator nie przechowuje również danych poufnych jak numery kart kredytowych czy danych dostępu do konta bankowego.

 

W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji, dotyczącej otrzymywania newslettera ze Sklepu, adres e-mail zostanie umieszczony w bazie Administratora. Klient w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji newslettera. Administrator  gwarantuje, że bez zgody Klienta nie wysyła żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).Polityka dotycząca wykorzystywania plików cookies (ciasteczek)

 

Niniejszy rozdział Polityki Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies.

 

I. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

 

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

II. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

- rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

-rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji

-utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

-poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

-dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

-poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

-poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

-tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, z których stron serwisu i w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

-tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają na klasyfikację Użytkowników Serwisu i dostosowania stron internetowych serwisu do antycypowanych preferencji Użytkowników

f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu oraz jego danych i treści

g. Cookies własne mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

III. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.

 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

 

IV

3. Realizacja umów sprzedaży- Klauzula Informacyjna

3.1.Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

  1. Przedmiotem działalności Łódzkiej Organizacji Turystycznej. jest m.in. sprzedaż na odległość towarów i usług. W związku z tym Administrator przetwarza dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

  2. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu:

zagwarantowania komfortowego korzystania z naszej strony internetowej/aplikacji,

realizacji postanowień umownych związanych z świadczeniem usług.

  1. Jako podstawa prawna wymienionego powyżej przetwarzania służy artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO (wysyłka towaru na wskazany adres dostawy), 

3.2.Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych:

W ramach wymienionych powyżej rodzajów przetwarzania danych, dane są przetwarzane na nasze zlecenie przez podwykonawców, w szczególności przez firmy kurierskie.

Płatności obsługiwane są przez dostawców usług płatniczych, którzy przetwarzają dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji. 

3.3.Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane zgromadzone w celu realizacji umowy są przechowywane do czasu wygaśnięcia ustawowych terminów . Jeżeli Użytkownik nie wyraził zgody na wykorzystanie swoich danych kontaktowych do celów reklamowych, dane zebrane w celu realizacji umowy będą przechowywane  do czasu wygaśnięcia ustawowych lub ewentualnych umownych uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. Po upływie tego okresu, Administrator przechowuje informacje o stosunku umownym wymagane przepisami prawa handlowego i podatkowego przez okresy określone przepisami prawa (na ogół nie dłuższy od 7 lat od zawarcia umowy).

  1. Osobą wyznaczoną do kontraktu w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w ramach zbioru danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych adres e-mail: prawnik@lodz.travel

  2. Dane osobowe przetwarzane w zbiorze danych osobowych nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  3. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach zbioru, przysługuje: o prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; o prawo do ograniczenia przetwarzania danych; o prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 (szczegółowe informacje w zakresie komunikacji z Organem nadzoru dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ).

  4. W oparciu o dane osobowe przetwarzane w ramach zbioru nie będą podejmowane wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres: sklep@ilovelodz.pl